OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

R Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

22.10.2019

Amaç: Çok boyutlu ve çok değişkenli veri yapıları ile çalışma yapan lisansüstü öğrencilerine, araştırmacılara ve akademisyenlere verilerine uygun çok değişkenli istatistiksel yöntemleri tanıtmayı; ayrıca R programı ile söz konusu yöntemlere ait sonuçların elde edilmesi ve elde edilen sonuçların yorumlanması konusunda bireylerin gerekli donanıma sahip olmasını sağlayarak, kendi çalışmalarında uygun analizleri bireysel olarak gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca SPSS, Minitab vb. paket programlar tarafından gerçekleştirilemeyen parametrik ve parametrik olmayan çok değişkenli istatistiksel yöntemleri de kapsayan bu program ile birlikte, uygulamada araştırmacıların karşılaştıkları önemli problemlerin üstesinden gelmeleri noktasında R programının nasıl kullanılacağını katılımcılara öğretmeyi amaçlamaktadır.


İçerik:
• Temel düzey R eğitimi
• Çok değişkenli veri yapısı ve çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanılma amacı
• Çok değişkenli veri için grafikler
• Çok değişkenli normallik testleri
• İki ortalama vektörü için hipotez testi (Hotelling T Kare Testi)
• Kovaryans matrisleri için hipotez testleri
• Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA)
• Çok değişkenli kruskal wallis testi (MANOVA’nın parametrik olmayan alternatifi)
• Hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemleri
• Dayanıklı (Robust) kümeleme analizi yöntemleri
• Klasik temel bileşenler analizi
• Dayanıklı (Robust) temel bileşenler analizi
• Çok boyutlu ölçekleme (Multidimensional Scalling)
• Uyum (Correspondence) analizi
• Kanonik korelasyon analizi
Kimler Katılabilir: 1-Lisansüstü öğrenciler
2-Akademisyenler
3-Araştırmacılar
4-Kamu ve özel sektörde istatistiksel analiz gerçekleştiren uzmanlar
Ön Koşul: Temel istatistiksel analizler ( t testi, ANOVA vb.) konusunda bilgi sahip olmak.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: