OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

SPSS Amos ile Yapısa Eşitlik Modellemesi

22.10.2019

Amaç: İstatistiksel bir paket program olan SPSS’e veri girilmesi ve girilen verilerin SPSS AMOS’a değişken olarak aktarılması, uygun istatistiksel modele karar verilmesi, söz konusu analizin gerçekleştirilmesi, sonuçların yorumlanması ve raporlanması süreçlerini aşamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Program katılımcıları kendi akademik çalışmalarındaki açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerini herhangi bir yardım almaksızın gerçekleştirebileceklerdir. Program; sağlık, eğitim, fen ve sosyal bilimler gibi çok geniş bir yelpazeden araştırmacılara temel istatistiksel bilgilerini arttırma ve analizlerini gerçekleştirme imkanını sunmayı amaçlamaktadır.
İçerik:
• AMOS’a giriş ve temel kavramlar
• AMOS’ta değişken tanımlama
• Açıklayıcı faktör analizi
• Doğrulayıcı faktör analizi
• Doğrulayıcı faktör analizi uygulamalı 1
• Doğrulayıcı faktör analizi uygulamalı 2
• Yol analizi
Kimler Katılabilir: 1-Lisansüstü öğrenciler
2-Akademisyenler
3-Araştırmacılar
Ön Koşullar: İstatistik ve bilgisayar konusunda bilgili olmak.
Temel düzey istatistiksel veri analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: