OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

SPSS Programı ile Veri Madenciliği Uygulamaları

22.10.2019

Amaç: Veri madenciliği, büyük veri setlerinden anlamlı bilgilerin keşfedilme ihtiyacı ile birlikte son yıllarda gittikçe popüler bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu programda katılımcılar; hem bilimsel, hem de piyasaya yönelik araştırmalar sonucunda elde ettikleri veri setleri içerisinden anlamlı sonuçlar edinebilecekleri veri madenciliği algoritmalarını SPSS yazılımı ile uygulama becerisi kazanacaktır.
SPSS ile kümeleme analizi, karar ağaçları, regresyon analizi gibi veri madenciliği tekniklerini kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecektir. SPSS uygulamalı olarak verilecek olan bu programın sonucunda, katılımcılar veri madenciliği algoritmalarını uygulayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yetkinliğine erişecektir.
İçerik:
• SPSS ile Karar Ağaçları
 CHAID algoritması
 CART algoritması
 QUEST algoritması
• SPSS ile Kümeleme Algoritmaları
 K- ortalamalar tekniği
 Hiyerarşik kümeleme tekniği
 İki aşamalı kümeleme tekniği
• SPSS ile uyum analizi
• SPSS ile genelleştirilmiş lineer modelleme
• SPSS ile değişken seçimi
 Lineer regresyon analizinde değişken seçimi
 Lojistik regresyon analizinde değişken seçimi
Kimler Katılabilir: 1-Akademisyenler
2-Lisansüstü öğrenciler
3-Veri analizi gereksinimi duyan araştırmacılar
4- CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) alanında faaliyet gösteren firmalar
5- Araştırma projeleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları.
Ön Koşul: Temel bilgisayar kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: