OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

SPSS Uygulamalı İstatistiksel Analiz – I

22.10.2019

Amaç: İstatistiksel bir paket program olan SPSS’e verilerin girilmesi, uygun istatistiksel analize karar verilmesi, söz konusu analizin gerçekleştirilmesi, sonuçların yorumlanması ve raporlanması süreçlerini aşamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu programa katılan katılımcılar, akademik çalışmalarındaki temel istatistiksel analizleri herhangi bir yardım almaksızın gerçekleştirebileceklerdir. Program; sağlık, eğitim, fen ve sosyal bilimler gibi çok geniş bir yelpazeden araştırmacılara temel istatistiksel bilgilerini arttırma ve analizlerini gerçekleştirme imkanını sunacaktır.

İçerik:
• SPSS Programının tanıtımı, komutlar, veri girişi, kodlama, veri aktarımı
• Tek grup ortalama testi (Parametrik / Parametrik olmayan)
• İki bağımsız grup ortalama testi (Parametrik / Parametrik olmayan)
• İki eşli grup ortalama testi (Parametrik / Parametrik olmayan)
• İkiden çok bağımsız grup ortalama testi-Anova, (Parametrik / Parametrik olmayan)
• Korelasyon analizi
• Ki–kare bağımsızlık testleri
• Kategorik verilerde ilişki katsayıları

Kimler Katılabilir:

1-Lisansüstü öğrenciler
2-Akademisyenler
3-Araştırmacılar

Ön Koşul: İstatistik ve bilgisayar konusunda bilgili olmak.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: