OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

SPSS Uygulamalı İstatistiksel Analiz – II

22.10.2019

Amaç: İleri düzey istatistiksel analizlerin tanıtılması ve SPSS programı ile söz konusu analiz yöntemlerine ait sonuçların elde edilmesi, yorumlanması ve raporlanması konularında lisansüstü öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Program; sağlık, eğitim, fen ve sosyal bilimler gibi çok geniş bir yelpazeden araştırmacılara ileri düzey istatistiksel bilgilerini arttırma ve analizlerini gerçekleştirme imkanını sunacaktır.

İçerik:
• Korelasyon analizi (Pearson, Spearman, Kısım ve Kısmi Korelasyon)
• Doğrusal regresyon analizi
• Non-lineer regresyon analizi
• Lojistik regresyon analizi
• Cox regresyon analizi
• Loglineer analiz
• Roc eğrisi
• Multiple response
Kimler Katılabilir: 1-Lisansüstü öğrenciler
2-Akademisyenler
3-Araştırmacılar
Ön Koşullar: Bilgisayar konusunda bilgili olmak.
SPSS Uygulamalı İstatistiksel Analiz-I eğitimini almış olmak ya da söz konusu eğitimde anlatılan konular hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: