Haber-11


Samsun Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün personeline yönelik olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM)’nden talep ettiği; Bilgisayar Bakım Onarımı, Web Tasarımı ve Bilgisayar Ağları eğitimleri tamamlandı.

Sağlık hizmetlerinde her yıl, hastalar için toplanan ve depolanan tıbbi veri miktarının büyük bir hızla arttığı, verilere yeniden ulaşmak ve bunları kullanmanın gittikçe zorlaştığı bilinmektedir. Dolayısıyla özellikle sağlık sektöründe, bilgi işleme yöntemlerinin sistematik uygulamasına; karmaşık sorunları çözecek tekniklere; bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin kullanımına büyük bir gereksinim duyulmaktadır.

OMÜSEM kamunun ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim taleplerini karşılamaya çalışmakta olup; bu noktadan hareketle Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline mevcut teknolojiyi daha etkin kullanmalarına yönelik 72 saatlik eğitim programı hazırladı.

Eğitimler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Erhan Ergün, Yrd.Doç.Dr. Kerem Erzurumlu ve Öğr.Gör.Dr. İsmail İşeri tarafından verildi.