Haber-12


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Özel Samsun Başarı Koleji personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan eğitimde çalışanlar; “çalışma mevzuatı, meslek hastalıkları, ilkyardım, kişisel koruyucu donanımlar (KKD), işyeri ortam faktörleri ve korunma” konularında bilgilendirildi.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof.Dr. Yıldız Pekşen ve Prof.Dr. Sevgi Canbaz tarafından verilen eğitim sonunda, kolej çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi” verildi.