Haber-13


Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) işbirliği ile 4.Seviye Anketörlük Eğitimi başladı.
 
Eğitimde amaç, bilgi üretim sürecinde, işletme veya kuruma ilişkin toplanan verinin kalitesinin artırılarak; doğru karar alınmasını sağlama, nitelikli personel arzına ulaşma, alan çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesini tesis etmek. Bu kapsamda kursiyerlere; İş sağlığı ve güvenliği, temel iş sağlığı mevzuatı, temel çevre mevzuatı, çevre koruma önlemleri, ilkyardım, iletişim, matematik, öfke/stres yönetimi, bilgisayar kullanımı, anketörlük, uygulamalı istatistik gibi konular anlatılacak.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri; Prof.Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof.Dr. Yücel Yavuz, Doç.Dr. GamzeTuran, Yrd.Doç.Dr. Elif Gürkan, Yrd.Doç.Dr. Erhan Ergün, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yapıcı, Yrd.Doç.Dr. Mevlüde Nur Erdem ve Öğr.Gör. Halil İbrahim Ertuğ tarafından Atakum Endüstri Meslek Lisesinde verilecek eğitim; 2 grup halinde, toplam 10 gün sürecek ve 62 saatte tamamlanacak.
 
İŞKUR tarafından seçilen 40 kursiyer, eğitimi tamamlamaları durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılacak yeterlilik sınavına tabi tutulup, söz konusu sınavı başarmaları durumunda, (MYK) tarafından sertifikalandırılacak. Böylelikle eğitime katılıp başarılı olan katılımcıların; kamuda ve özel sektörde araştırma alanında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlar için istihdam edilmeleri mümkün olacak.