Haber-16


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan; Halkla İlişkiler, Basın, Hasta-Çalışan Hakları ve Güvenliği, Otelcilik, Disiplin Birimi çalışanları ile bağlı sağlık tesislerinde bu birimlerden sorumlu Başhekim/Başhekim Yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen “Halkla İlişkiler Eğitimi” Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, Prof.Dr. M. Nurdan Taşkıran, Doç.Dr. Onur Bekiroğlu, Yrd.Doç.Dr. Recep Yılmaz ve Yrd.Doç.Dr. Mevlüde Nur Erdem tarafından verilen eğitim otuz saat sürecek.
 
Halkla ilişkiler alanında yetkinlik kazandırmak amacıyla hazırlanan programda, eğitimciler: “Halkla ilişkiler kavramı ve sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler planlaması ve örgütsel yapılanma, halkla ilişkilerin uygulama alanları ve sağlık kurumu örnekleri, halkla ilişkiler ortam ve araçları, halkla ilişkiler yazarlığı ve yazı türleri, haber toplama ve yazma teknikleri, bülten ve basın bülteni yazımı, röportaj teknikleri, basın makalesi oluşturma, gazete, dergi, megapaper, kitap, el kitabı, broşür, el ilanı, doğrudan postalama ve diğer yazılı araçlar, etkili sunum teknikleri ve meta iletişim ve kurumsal tanıtım yazarlığı” konularında eğitim verecekler.