Haber-20


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından organize edilen; Adalet Bakanlığı’nın 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Eğitimi’nin 2.si 25 Mart 2016’da başladı.
 
Arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde aktif rol ve sorumluluk üstlenecek hukukçuları usul ve metodolojik yönden eğiterek “Arabuluculuk Yetki Belgesi” almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde temel hukuk bilgisi ve teknik bilgi eğitimi verilerek sonrasında uygulama yapılacak.
 
En az 5 yıl mesleki kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunlarının katıldığı eğitim, OMÜSEM Eğitim Salonunda; Prof.Dr. Mustafa Tiftik, Prof. Dr. Ali Rıza Aydın, Prof.Dr. Kurtman Ersanlı, Doç.Dr. Onur Bekiroğlu, Yrd.Doç.Dr. Ali Türkmen, Yrd.Doç.Dr. Ali Ekin, Yrd.Doç.Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve Yrd.Doç.Dr. Nurhayat Yoloğlu tarafından toplam 48 saatte tamamlanacak.