Haber-23


Yürütücülüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) Müdürü Prof.Dr. Canan Kazak’ın yaptığı Nisan 2013’te başlayan “OMÜ Öğretim Üyelerinin İngilizce’ye Dayalı Araştırma Altyapılarının Geliştirilmesi” adlı 1906 Kodlu BAP Projesi, Nisan 2016’da başarıyla tamamlandı.
 
Proje kapsamında, OMÜ öğretim üyelerinin İngilizce konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi amacı ile 16 profesör, 37 doçent ve 64 yardımcı doçent olmak üzere toplam 117 öğretim üyesi; yurtdışına dil eğitimi almak üzere gönderildi. İngiltere, Malta, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki eğitim kuruluşlarından dil eğitimi alan öğretim üyelerinin 4-6 hafta süresince aktif olarak İngilizce’lerinin geliştirilmesi sağlandı.
 
Prof.Dr. Kazak, günümüz konjonktüründe öğretim üyelerinin İngilizce’yi akıcı ve anlaşılır biçimde kullanmaları, yurtdışı veya yurtiçindeki uluslararası bilimsel etkinliklerde daha çok yer almaları ve Üniversitemizin Türkiye’deki ve dünyadaki sıralamasının belirlenmesinde etkili olan uluslararası eser sayısının artmasının önemli olduğunu ifade ederek bu hedef doğrultusunda 2013 yılı sonu itibariyle 27; 2014 sonu itibariyle 26, 2015 sonu itibariyle 50 ve 2016 sonu itibariyle 14 öğretim üyesinin bu projeden yararlandıklarını belirtti.