Haber-29Tekkeköy Belediyesi’nin 2016 yılı Uyum Eylem Planı dahilinde hizmet içi eğitimleri tamamlandı.
 
Misyonları arasında kamu sektörü ve özel sektörde çalışan personelin kurum kültürü edinmesinde ve örgütsel bağlılığının geliştirilmesinde gerekli olan her türlü eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından organize edilen eğitim üç gün sürdü.
 
Eğitimde Belediye Personeli’nin, “Kurum İçi İletişim” konusunda Doç.Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas;  “Kentli Hakkı-Kent Kültürü-Yerel Hizmetler İlişkisi” başlığı altında Doç.Dr. Ahmet Mutlu; ve “Yönetim Bilimi ve Yöneticilik” konusunda ise Doç.Dr. Nuray Ertürk Keskin tarafından bilgilenmesi sağlandı.
 
Tekkeköy Belediyesi’nin yeni hizmet binasında yer alan Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimin ilk gününde OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Büyükgöze Kavas; yaptığı sunumunda, kurum içi iletişimin tanımı, önemi, araç ve yöntemleri konusunda personeli bilgilendirirken, kurum içi iletişimde etkili faktörler, kurum içi iletişim yolları ve çalışanların iletişim becerileri konularında bilgi verdi. Doç.Dr. Büyükgöze Kavas: “ Kurum içi iletişim, kurumun kendi amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için hem kurumu meydana getiren tüm bölüm ya da birimler, hem de kurum ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce alışverişine dayanan toplumsal bir süreç olarak ifade edilmektedir.” dedi.  Kurum içi iletişimin, kurumun amaçlarına yönelik işlemesini sağlamak için kurumu oluşturan çeşitli birimlerin ve kurumun çevresiyle sürekli bilgi ve düşünce alış verişine olanak sağlayan bir süreç olduğunu ve kurum yönetiminin en önemli araçlarından birisi olduğunu sözlerine ekledi.

Eğitimin ikinci gününde Doç.Dr. Mutlu; Kent hakkı, kentli hakların işlevleri, belediyelerin varlık nedenlerine vurgu yaparken, son eğitim gününde, Doç.Dr. Keskin; İyi bir yöneticinin kurumu tanıyan, yönettiği kurumun iç ve dış dinamiklerini bilen, yönettiği birimin kurumun amaç ve hizmetlerine yönelik bilgi birikimine sahip, işiyle ilgili güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ileri görüşlü, stratejik karar verebilen, çözüm odaklı, farklılıkları yönetebilen, etik, tarafsız, astlarına eşit ve adil davranan, empati yeteneği gelişkin, çalışanları dinleyen, yenilikçi ve yaratıcı özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizdi.