Ağır ve Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Eğitimi Sona Erdi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Atakum Halk Eğitim Merkezi arasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı müşterek sertifika programlarının açılması yönünde imzalanan protokol kapsamında, toplam kırk saat süren, "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama" eğitimi sona erdi.
 
OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu gerçekleşen ve öğretim elemanları; Yrd.Doç.Dr. Özgür Özdamar, Öğr.Gör. Yusuf Yakut, Öğr.Gör. Ahmet Böğrek tarafından verilen kursun katılımcılarını; Samsun, Trabzon ve Erzincan’da tıbbi gazlar üretim, dolum ve depolama yapan firma çalışanları oluşturdu. Sınai ve tıbbi gazların kimyasal yapıları, üretim yöntemleri, kullanım alanları, gazların tüplere dolumu ve depolama koşulları, işçilerin çalışma esnasında iş güvenliğinin sağlaması gibi konuların öğretildiği kursta,  başarılı olanlara MEB onaylı sertifikaları verilecek.