Güzel Konuşma Ve Sunum Eğitimi Tamamlandı


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine “Güzel Konuşma ve Sunum Eğitimi” verildi.

OMÜ öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Buğra Genç tarafından verilen eğitime katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yrd.Doç.Dr. Genç; Topluluk önünde konuşmanın  gerekli özellikleri kazanmamış bir kişi için oldukça zor bir eylem halini alabileceğini, günlük hayatında çok zeki, hızlı düşünen, sosyal ve yaratıcı insanların topluluk önünde konuşurken başarılı olma garantisi olmadığını, her ne kadar bu özellikler topluluk önünde konuşma için olumlu katkılar sağlasa da yine de yeterli olamayabileceğini, işte bu nedenle topluluk önünde konuşma eyleminin bilimsel yollarla ve tecrübe ile kanıtlanmış, belli bir disipline sahip bazı eğitim çalışmaları neticesinde iyi bir seviyeye ulaşabileceğini belirtirken, bu eğitimin; diksiyon, artikülasyon ve fonetik konularını kapsadığını ifade etti.

Diksiyonun;  seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme biçimi olduğunu, diğer bir ifade ile konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması, duru, açık ve vurgulamalara tam uyarak konuşma olduğunu sözlerine ekleyen Yrd.Doç.Dr. Buğra Genç diksiyon çalışmalarının, fonetik ve artikülasyon (boğumlama) tekniklerine hakim olmadan icra edilemeyeceğini belirtti.
İnteraktif eğitim sayesinde, katılımcılar eğitim boyunca hem yeni bilgiler öğrendi hem de hoşça vakit geçirdiler.