Holistik Bakışla Bir Keşif Yolculuğu Eğitimi Sona Erdi


OMÜ Ekolojik Yaşam Topluluğu ve OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) işbirliği ile Sunay DEMİRCAN tarafından “Holistik Bakışla Bir Keşif Yolculuğu”  konulu eğitim verildi.

Holistik yaklaşımı bir yöntem olarak kullanmak suretiyle, çok boyutlu düşünebilme yetisini kazandırma hedefinde olan eğitimde, bilgi kavramı, bilginin nasıl oluştuğu, anlam ve algılar ağının işleyişi, bu ağ içinde kendi varoluşumuzun keşfi, yerel-bölgesel-küresel ilişkilerin nasıl oluştuğu, ilişkilerin çoklu bağlantıları, geleceğe yönelik evrilme davranışlarının sorgulanması gibi konular katılımcılarla birlikte tartışıldı.

OMÜSEM eğitim salonunda gerçekleşen eğitim; üç gün süreyle, altı saatte tamamlandı.