OMÜSEM Artı Eğitim Dergisinde


OMÜSEM Artı Eğitim Dergisinde!

Artı Eğitim Dergisi 2014 Aralık Sayısı...
OMÜSEM Merkez Müdürü Prof. Dr. Canan Kazak'ın Sürekli Eğitim Merkezleri ile ilgili yazısı Artı Eğitim Dergisi'nde yayımlandı.