OMÜSEM’DEN TEKKEKÖY BELEDİYE PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM


OMÜSEM’DEN TEKKEKÖY BELEDİYE PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM
 
Tekkeköy Belediyesi 2017 yılı Performans Programı kapsamında,  belediye personeline yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programı OMÜ öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
 
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas; “Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” seminerinde; etkili iletişim engelleri, kişilik özellikleri ve kişilerarası iletişimde algının rolünü anlatırken, “Algı; duyu organlarından beyne ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Kişilerarası iletişim süreci ve ilişkilerimiz, kendimizi ve çevremizi nasıl algıladığımızdan büyük oranda etkilenmektedir.” dedi. Kişinin duygusal durumunun kişilerarası iletişim sürecini etkilediğini söyleyen Doç.Dr. Büyükgöze Kavas; etkin dinleme, iletişim çatışmaları, çatışma çözme stratejileri konularına değindi. Personelin interaktif olarak katılım sağladığı seminer, yapılan uygulamalarla eğlenceli hale gelirken, katılımcılar eğlenerek öğrendi.
Belediye’nin yönetici konumda çalışan personeli için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Keskin; vermiş olduğu, “Yöneticinin İşlevleri ve Etkin Yönetim” konulu seminerinde; yöneticinin işlevlerinin; plan yapmak, kaynakları örgütlemek, işe uygun personel görevlendirmek, personelin faaliyetlerini yönlendirmek, faaliyet ve çabaları koordine etmek, işleyişin yazılı kurallara uygun olup olmadığını denetlemek olduğunu belirtti. Kalite yönetim sisteminin önemini vurgulayan Doç. Dr. Keskin; Yönetim sistemi içerisinde; yönetim kadrosunun gerekli yapıcı liderliği üstlenmesi, personelin eğitim ve liyakatinin üstlendikleri görevlerle uyumunun gözetilmesi, tüm kaynakların amaca uygun ve verimli kullanılmasının önemine işaret etti.
 
“Kent Hakkı Sürecinde Belediyelerin Sorumlulukları” konulu seminer ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Mutlu tarafından verildi. Doç. Dr. Mutlu; “Kent Hakkı; kentte yaşayan tüm bireylerin hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, dengeli, barış içinde, ihtiyaçları oranında kentin sunduğu olanak ve fırsatlardan yararlanma hakkına sahip olmalarıdır.” dedi.
Kent Hakkının gerçekleşmesinde belediye personelinin yerini; belediyenin anlam ve önemini kavramak, her bireyin kent hakkı olduğunu bilmek, kentli her bireyin hakkını bildiğini varsaymak, belediyeden talepler hususunda; ilgi göstermek, bilgilendirmek, sonuçlandırmak ve geri bildirimde bulunmak olduğunu ifade etti.
 
Tekkeköy belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerler,  personelden büyük ilgi gördü.