OMÜSEM'İN SPSS Eğitimi Başladı


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından organize edilen “SPSS İle İstatistiksel Analiz ve Güç Analizi” Eğitimi başladı.
 
Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Doç.Dr. Yüksel Terzi tarafından verilen eğitime, fen-sosyal-sağlık bilimlerinde, proje çalışmalarında, pazar araştırmalarında, anket çalışmalarında verilerin istatistiksel analizlerini yapmaya ihtiyaç duyan kursiyerler katılıyor.
 
Eğitim kapsamında SPSS menülerinin tanıtımı, değişkenlerin tanıtımı, veri girişi, tanımlayıcı istatistikler, frekans tabloları, split half, select case, recode, compute variable komutlarının tanıtımı, kayıp veri analizi, hipotez testi, normallik testi, bir ana kütle parametresiyle ilgili parametrik ve parametrik olmayan testler, iki bağımsız grup parametrik ve parametrik olmayan testler, iki eşli grup parametrik ve parametrik olmayan testler, anova, two–way anova, kruskal-wallis testi, tekrarlı ölçümlerde varyans analiz, friedman testi, çapraz tablolar, ki–kare bağımsızlık testleri, mcnemar testi, kappa, basit doğrusal regresyon analizi, korelasyon analiz, eğrisel regresyon, çoklu doğrusal regresyon analizi, multivariate testler, sağkalım analizi, güç analizi konularının anlatılacağını belirten Prof.Dr Cengiz ve Doç.Dr. Terzi, kursiyerler ile interaktif çalışmaların da yapılacağını söylediler.
 
İstatistik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında hafta sonları verilen eğitim, on altı saatte tamamlanacak.