Ziyaretler


 
OMÜSEM Ziyaretleri Devam Ediyor!
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin örgün öğretim dışında kalan her türlü yaygın eğitim faaliyetini gerçekleştirerek, bu yolla kamu, özel sektör vb. tüm paydaşlara, ihtiyaç duydukları ulusal ve uluslararası eğitim programlarını gerçekleştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve daha çok farkındalık yaratmak adına Samsun’daki kamu kurumları ziyaretlerine başladı.
 
 Hedefi, Üniversitenin bilgi birikimini toplumun her kesimine ulaştırmak olan Merkezin ilk ziyareti, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Samsun TSO)’na oldu.
 
OMÜSEM müdürü Prof.Dr. Canan Kazak ve müdür yardımcısı Yrd.Doç.Dr. İdris Varıcı, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal ve müdür yardımcısı Dr. Özgüç Mehmet Baran’a yaptıkları ziyarette, OMÜSEM ve Sağlık Müdürlüğü ile geçmiş yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler görüşüldü. Sağlık alanında ileriki dönemlerde neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Dr. Köksal, Üniversiteden her zaman destek aldıklarını ve her daim almak istediklerini belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile daha kapsamlı ve nitelikli eğitim programları gerçekleştirmek istediğini belirten Prof.Dr. Kazak da Dr. Köksal ve Dr.Baran’ın desteğini aldı.
 
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Halük Akyüz’e gerçekleştirilen ziyarette, OMÜSEM’in faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik etmek ve arttırmak amacıyla her türlü oluşuma destek verdiklerini ve vereceklerini belirten Başkan Murzioğlu, OMÜSEM ile koordinasyon içinde çalışmak istediklerini belirtti.
 
Üniversitenin şehir ile yakınlığı noktasında her türlü yardıma hazır olduklarını belirten Başkan Murzioğlu, organize edilen eğitimlerde Samsun TSO’a ait eğitim salonlarının kullanılabileceğini açıkladı.*Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Ziyareti


*Samsun Büyükşehir Belediyesi Ziyareti


*Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ziyareti


*Atakum Halk Eğitim Merkezi'nin OMÜSEM Ziyareti


*Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ziyareti


*Samsun Haber Hayat Ziyareti


OMÜSEM Müdürü Prof.Dr. Canan Kazak, Haber Medya Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Hacıoğlu'nu ve Haberaks TV'nin İş Kadınları adlı program sunucusu Deniz Bilkay'ı ziyaret etti.

*OMÜSEM'e Ziyaret

Samsun İl Sağlık Müdürü, Dr.Yusuf Köksal ve Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr.Mehmet Kazak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM)’ni ziyaret ettiler.
 
OMÜSEM Müdürü Prof.Dr. Canan Kazak ile yapılan toplantıda, OMÜSEM ve İl Sağlık Müdürlüğü ile geçmiş yıllarda gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra daha kapsamlı ve nitelikli eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için iki tarafa da düşen görev ve sorumluluklar görüşüldü.
 
Üniversiteden her zaman destek aldıklarını ve her daim almak istediklerini belirten Dr. Köksal, OMÜSEM ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilecek faaliyetler için hazır olduklarını belirtirken; OMÜSEM Müdürü Prof.Dr.Kazak da Üniversite’nin örgün öğretim dışında kalan her türlü yaygın eğitim faaliyetini gerçekleştirerek, bu yolla kamu, özel sektör vb. tüm paydaşlara, ihtiyaç duydukları eğitim programlarını gerçekleştirmeye devam eden OMÜSEM’in Samsun’a katkısı olacak her türlü işbirliğini desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.* Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Ziyareti

OMÜSEM Müdürü Prof.Dr. Canan Kazak, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş'ı ziyaret etti.