Yönetim ve Görev Dağılımı


Prof. Dr. Canan KAZAK (Müdür)
 
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü Katıhal  Fizik Anabilim Dalı’nda Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri 
(TÜSEM) Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Kristalografi Derneği, İngiliz Kristalografi Derneği, Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimci Kurulu Üyesidir.
 
OMÜSEM Müdürü
 
Merkezi temsil eder, yönetim kurulunu toplantıya çağırır ve gündemi oluşturur, kurula başkanlık eder, alınan kararları uygular. Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenler, faaliyet raporlarını hazırlar. Yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir, çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunar.
 
Email: ckazak@omu.edu.tr / ckazak68@gmail.com
Tel: 0362 312 19 19 / 3409
 
 
Doç. Dr. İdris VARICI
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış, 2005-2009 tarihleri arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2012 ve 2013 yılları arasında  Rize-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olmuş 2013’ten itibaren ise Yardımcı Doçent olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Muhasebe-Finansman Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
 
OMÜSEM Müdür Yardımcısı
 
Merkez yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulama konusunda OMÜSEM Müdürüne yardımcı olur. Merkeze ulaşan eğitim projelerinin müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirilmesini sağlar. Müdürün katılmadığı toplantılara katılarak gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet eder.
 
Email: idris.varici@omu.edu.tr / idrisvarici@yahoo.com
Tel: 0362 312 19 19 / 3413
 
 
YÖNETİM KURULU
 
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK
 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
Email: 
huscelik@omu.edu.tr
 
 
Prof. Dr. Gamze TURAN
 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzmanlık Alanı: Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 
Email: gturan@omu.edu.tr


 

Doç. Dr. Ersoy KOCABIÇAK
 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzmanlık Alanı: Beyin ve Sinir Cerrahisi
 
Email: ersoy.kocabicak@omu.edu.tr


 

Dr. Öğr. Üyesi Deren Başak AKMAN YEŞİLEL
 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
 İngiliz Dili Eğitimi
Doktora: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  İngiliz Dili Eğitimi
Yrd.Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi
 
Email: deren.akman@omu.edu.tr