OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

DELF ULUSLARARASI DİPLOMA SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU

03.09.2021

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

DELF ULUSLARARASI DİPLOMA SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU
UZAKTAN EĞİTİM/ONLİNE  

Eğitimci: Öğr. Gör. Demir KARA
Başlama Tarihi: Ekim 2021
Bitiş Tarihi: Haziran 2022 
Süre: B1 Sınavı Hazırlık Kursu 240 saat (Ekim- Kasım -Aralık 2021- Ocak 2022/ Ayda 60 saat)

          B2 Sınavı Hazırlık Kursu 240 saat (Şubat- Mart- Nisan- Mayıs 2022/ Ayda 60 saat)

Saat: Mesai saati sonrası veya hafta sonu planlanmaktadır.

Bireysel Katılım Ücreti:


B1 Sınavı Hazırlık Kursu: 2.800-TL (KDV dahil) 
Ödeme, peşin olarak kesin kayıt esnasında ya da 4 taksit halinde belirtilen tarihlerde yapılabilecektir. 

1. Taksit 28-30 Eylül 2021    (700-TL)
2. Taksit 15-17 Kasım 2021  (700-TL)  
3. Taksit 15-17 Aralık 2021  (700-TL)
4. Taksit 17-19 Ocak 2022    (700-TL)

B2 Sınavı Hazırlık Kursu: 2.800-TL (KDV dahil)
Ödeme, peşin olarak kesin kayıt esnasında ya da 4 taksit halinde belirtilen tarihlerde yapılabilecektir. 

1. Taksit 01-03 Şubat 2022  (700-TL)
2. Taksit 16-18 Mart 2022   (700-TL)
3. Taksit 18-20 Nisan 2022  (700-TL)
4. Taksit 16-18 Mayıs 2022 (700-TL)

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2021
Kesin Kayıt Tarihleri:  28-30 Eylül 2021
İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45
E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Katılımcıları dünyanın her yerinde ve ömür boyu geçerli olan, Fransız Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı, uluslararası DELF diploma sınavlarına hazırlamaktır. Bu diplomalar, yurt dışı görevlendirmelerinde, yurt dışındaki üniversite başvurularında, aile birleşimi, oturum izni ve vatandaşlık taleplerinde istenmektedir.

İçerikDelf diploma sınavları, adayların, dinleme, konuşma, yazma ve okuduğunu anlama becerilerinin tamamını ölçmektedir. Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve programına göre yukardaki sayılan becerilerin tamamının A2’den B2’ye çıkarılması amacıyla, öğrenci merkezli, aktiviteler yaptırılacaktır. Öncelikli hedef, tetikleyici görsel-işitsel materyaller eşliğinde katılımcının sözel beceriler kazanması olacak ve bu sözel becerilerin yazıya aktarılmasıyla devam edilecektir. Sunulacak bütün etkinliklerin hepsinin amacı, katılımcının hedef dilde bir görev yapmasını kolaylaştırıcı nitelikte olacaktır. Programın 240 saatlik kısmı Ocak 2022 sonunda tamamlanıp, Şubat 2022de yapılması tahmin edilen B1 diploma sınavında, katılımcıların tamamının başarılı olması beklenmektedir. Kalan 240 saatlik kısım ise ikinci dönem Mayıs 2022 sonunda tamamlanacak olup, 2022 Haziran ayında yapılması olası olan B2 sınavında, katılımcıların tamamının başarılı olması beklenmektedir.                        

Ön Koşul: A2 diplomasına ya da A2 düzeyinde dil dilbilgisine sahip olmak.

(Kanıtlayıcı belgesi olmayanlar için kurs öncesinde belirlenecek bir tarihte seviye sınavı yapılabilecektir.)

Kimler Katılabilir: 

• Fransızca konuşulan ülkelerdeki dış temsilciliklerde görev yapıp, yeterli dil seviyesine sahip olmayan ve/veya görev yapıp ikinci kez görev almak isteyen ya da ilk kez görev almak isteyecek devlet memurları 
• Fransızca konuşulan ülkelere personel gönderen eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanları
• Fransızca konuşulan ülkelerde, oturum izni, çalışma izni, vatandaşlık, aile birleşimi başvuru sürecinde olanlar
• Eğitimine, Fransızca konuşulan bir ülkede devam etmeyi isteyen öğrenciler

  • Programa katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonu arayıp veya sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
  • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini/taksit tutarını, kurs programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi
Şube Kodu: 1479
Hesap Numarası: 9712395–5047        
IBAN: TR 450001001479097123955047

  • Kurs programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya kurs programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

• OMÜSEM Kayıt Formu 
• Banka Dekontu
• Taahhütname

  • Kurs programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “OMÜSEM Katılım Belgesi” verilecektir.
  • Ders notları ve ders kayıtları google classroom üzerinden paylaşılacaktır.
  • Kursa kesin kayıt yaptıran katılımcılar; taksitlendirilmiş ödemelerde eğitim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
  •  Taksitli ödemede, %8 KDV tutarı, ilk taksitte tahsil edilecektir.
  •  Taksitli ödemede, katılımcılar taahhütname imzalayacaktır.
  •   Kurs sırasında katılımcıların kullanacağı kaynak kitap/kitaplar OMÜSEM tarafından satın alınarak, katılımcılara takdim edilecektir.
  • Katılımcılar; B1 Sınavı Hazırlık Kursuna ve B2 Sınavı Hazırlık Kursuna birbirinden bağımsız olarak tercihlerine göre kayıt yaptırabileceklerdir.

Başvuru Adresi: OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Kurupelit Kampüsü Atakum/ SAMSUN

Eğitim Yeri: Uzaktan Eğitim (Online)

Bilgi Notu: Kurs programı, uzaktan eğitim formatında “online” olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılara, kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra teknik bilgi ve destek sağlanacaktır.  

DELF Uluslararası Diploma Sınavlarına Hazırlık Kursu Ön kayıt Formu için tıklayınız…

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: