OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ EĞİTİM PROGRAMI (11-12 Aralık 2021)

16.10.2021

UZAKTAN EĞİTİM/ONLİNE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ

Tarihi: 11-12 Aralık 2021 (Cumartesi/Pazar)

Süre: 2 gün / 12 saat

Saat: 09.00-12.00, 13.00-16.00

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 06-07 Aralık 2021

Bireysel Katılım Ücreti: 750-TL (KDV dahil)

İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), faktör analizi ve regresyon analizlerinin birleşiminden oluşur ve gözlenen ve gizli değişkenleri içeren modellerin test edilmesinde kullanılan, çok değişkenli istatistiksel bir analizdir. YEM’in temel amacı; ölçeklerin yapısını veri ile doğrulamak ve bir veya birden fazla bağımsız değişken ile bir veya birden fazla bağımlı değişken arasındaki ilişkileri incelemektir. IBM® SPSS® AMOS; YEM analizleri için grafik temelli pratik bir istatistik programıdır. Bu eğitimin amacı; AMOS Programı vasıtasıyla gerçek veriler üzerinden doğrulayıcı faktör analizi ile yol analizinin nasıl yapılacağını, yorumlanacağını ve analiz sonuçlarının bilimsel bir araştırmada nasıl raporlanacağını öğretmektir.

İçerik: 

• Yapısal Eşitlik Modellemesine (YEM) Giriş

• YEM’in Üstünlükleri

• Temel Kavramlar ve Varsayımlar

• YEM Türleri ve Modeller

• YEM’de Uyum İyiliği İndeksleri

• AMOS  Programı ve  Model Tanımlama

• Birinci Düzey Tek Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi

• Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi

• İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi

• Örtük Değişkenli Yapısal Model Analiz (Latent Variable Structural Model)

• Aracılık (Mediation) Etkisine Dair Güncel Tartışmalar ve  Bootstrap Yöntemi

• AMOS ile Aracılı Model Testi

• Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi (Path Analysis with Observed Variables)

• AMOS ile Düzenleyici (Moderation) Model Testleri

• Çok gruplu analiz ve ölçüm denkliği sınaması

• Sonuçların Raporlanması                                                                                           

Kimler Katılabilir: 

•Lisansüstü öğrenciler

•Akademisyenler

•Araştırmacılar

  • Programa katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonu arayıp veya sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
  • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini, eğitim programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 1479

Hesap Numarası: 9712395–5047        

IBAN: TR 450001001479097123955047

  • Eğitim programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya eğitim programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

•OMÜSEM Kayıt Formu 

•Banka Dekontu

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

  • Eğitim programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “OMÜSEM Katılım Belgesi” verilecektir. 

Bilgi Notu: Eğitim programı, “online” olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılara, kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra teknik bilgi ve destek sağlanacaktır. 

Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız..

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: