OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

ÖĞRETMENLER VE KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN PROJE HAZIRLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

14.11.2021

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

ONLİNE VE YÜZ YÜZE EĞİTİMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde öğretmenler ve kamu çalışanlarına yönelik “Proje Hazırlama Eğitici Eğitimi” sertifika programı başlıyor. Program öğretmenler ve kamu çalışanlarını ilgilendiren proje çağrıları kapsamında, bir projenin fikir aşamasından hazırlanmasına, uygun hibe programına önerilmesinden yönetimine ve hatta sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara örnekler ve uygulamalar ile gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlar. Bu kapsamda proje uzmanları tarafından hazırlanmış olan 4 modülden oluşan eğitim içeriği 16 saat teorik ve 16 saat uygulamalı toplam 32 saat olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim içeriği; Program içreğinde AB, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, TÜBİTAK, TEKNOFEST projeleri yer alacaktır. Modül başlıkları ve içerikleri hakkındaki bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Eğitimin süresi:

Bu sertifika programı, toplam 32 saat olarak planlanmıştır. Modül 1., 2. ve 3. eğitimler teorik olarak online platformda cumartesi ve Pazar günü 8’er saat, modül 4 de diğer haftasonu cumartesi ve Pazar günleri 8’er saat olmak üzere toplamda iki haftasonu boyunca yüzyüze uygulamalı şekilde gerçekleşecektir.

Eğitimin yeri:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Samsun Atakum Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Eğitim tarihi: 

25 Kişilik kontenjan doldurulduğunda gruplar ilan edilecektir. 

Ön Kayıt Başvuru Başlama Tarihi: 15.11.2021

Katılımcı Şartları

Eğitime katılacak adaylar Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda öğretmen olanlar ya da herhangi bir kamu kurumunda memur olarak görev yapanlar arasından belirlenecektir. Katılımcı sayısı her bir eğitim grubu için 25 kişi ile sınırlıdır. İlk 25 kişilik grup tamamlandığında eğitim tarihi ilan edilecektir. Her 25 kişilik eğitim grubu için ayrı eğitim başlatılacak ve eğitim tarihleri grupların oluşmasına göre ilan edilecektir.

Önkoşul

1- Bir proje fikrine sahip olmak
2- Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda öğretmen olmak
3- Kamu kurumunda memur olarak görev yapmak

Eğitim ücreti:

Bu sertifika programının ücreti 210₺ olarak belirlenmiştir. Eğitim ücretine e-devletten sorgulanabilir eğitim sertifikası, not defteri ve kalem dahildir.

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal

Prof. Dr. Güray Erener

Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz

Prof. Dr. Alper Çiftçi

Prof. Dr. Güner Tural

Prof. Dr. Süleyman Yaman

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Özüdoğru

Dr. Belgin Bal İncebacak

Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç

Ekrem Altan

Yaman Şeker

Eda Beylihan

  • Sertifika programına %80 devam devam zorunluluğu vardır.
  • Program sonunda katılımcılar, 25 adet sorudan oluşan yüz yüze sınava tabi tutulacaktır.
  • Sertifika programı sonunda yapılacak sınavdan 100 puan üzerinden en az  70 puan alan katılımcılara “Sertifika” verilecektir. Verilecek sertifikalar Rektör ve OMÜSEM Müdürü tarafından imzalanacaktır. (Dayanak OMÜSEM Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin , (b) fıkrası)
  • Sertifika programı sonunda yapılan sınavda başarısız olup (70 puan altı), devam şartını (%80 devam zorunluluğu) yerine getiren katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  • Eğitim sonunda alınan sertifika ile katılımcılar çalıştıkları kurumlarda ders açabileceklerdir.
  • Eğitim yıl içerisinde tekrarlanabilecektir. *Eğitimci ücret ödemeleri; “OMÜSEM Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları” gereğince yapılacak yasal kesintilerden sonra kalan miktar üzerinden gerçekleştirilecektir.

İletişim: omuprojeegitimi@gmail.com

NOT: Bu eğitim sonunda alınan sertifika ile katılımcılar çalıştıkları kurumlarda ders açabileceklerdir.

Ön kayıt başvuru formu için tıklayınız…

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: