OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

ETKİLİ KONUŞMA: DİKSİYON VE BEDEN DİLİ

14.09.2022

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitimci:  Dr. Öğr. Üyesi Rıza Korhan SEZİN

Eğitim Tarihi: 21, 26, 28 Ekim, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Kasım 2022

Süre: 12 gün / 24 saat

Saat: 18.00-20.00 (Çarşamba-Cuma)

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 18-19 Ekim 2022

Bireysel Katılım Ücreti: 1.000-TL (KDV dahil)

İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Türkçenin konuşma dili kuralları, ses olayları ve fonetik yapısının incelenmesi. Türkçe’nin doğru kullanımı, uygun sesletim, gürlük ve prozodi ile konuşma becerisinin kazandırılması.

İçerik:

• Diksiyon: tanım, kapsam ve temel ilkeler

• Türk Dili Kanunu, konuşma dili kuralları ve ses olayları

• Vokal mekanizma

• Vokal hijyen

• Solunum, postür ve gevşeme egzersizleri

• Ses egzersizleri

• Yarı tıkalı ses yolu egzersizleri

• Sesletim, projeksiyon ve rezonans egzersizleri

• Konuşma prozodisi: vurgu, tonlama ve durak

• Beden dili ve konuşmayı etkileyen diğer faktörler

• Okuma metinleri üzerinde diksiyon çalışmaları

• Doğaçlama (hazırlıksız) konuşma

Kimler Katılabilir:

  • Konuya ilgi duyan kişiler

Ön Koşul:

  • Lisans mezunu olmak
  • Programa katılmak isteyen katılımcıların, sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
  • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini, kurs programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir.

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 1479

Hesap Numarası: 9712395–5047        

IBAN: TR 450001001479097123955047

  • Kurs programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya kurs programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

  • OMÜSEM Kayıt Formu
  • Banka Dekontu

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

  • Kurs programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “OMÜSEM Katılım Belgesi” verilecektir.

Başvuru Adresi ve Eğitim Yeri: OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Kurupelit Kampüsü

                                                 Atakum/ SAMSUN

Ön kayıt için tıklayınız!

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: