OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

Tarihçe

Anasayfa » Kurumsal » Tarihçe

Üniversite Senatosunun 05.12.1996 tarihli kararı gereğince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (OMÜSEM) kurulması teklif edilmiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21 Ocak 1997 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Rektörlüğe bağlı olarak kurulması uygun görülmüştür. 7 Ocak 1999’da ilk müdür ataması yapılan Merkezin ilk yönetim kurulu 15 Şubat 1999’da atanmış, ilk yönetim kurulu toplantısı 07 Nisan 1999’da gerçekleştirilmiştir.

Örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışındaki yetişkinlere yönelik eğitim programları düzenlemekte olan Merkez, “Hayat Boyu Öğrenme” felsefesi doğrultusunda mesleki, kişisel gelişim, kültür, sanat ve yabancı dil gibi çeşitli alanlarda eğitim düzeyleri, yaşları, kariyerleri farklı bireylere eğitim hizmeti sunarak Üniversite ile toplum arasında köprü kurma misyonu yerine getirmektedir. Merkezin hedef kitlesinde olan gruplar için sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Merkez, kamu ve özel sektörde çalışan farklı meslek gruplarının iş verimliliklerini artırmak, iş hayatına yeni adım atacakların mesleki becerilerini geliştirmek, akademisyenlere gereksinim duyduğu alanlarda eğitim olanağı sağlamak, toplumun sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: