OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

Yönetim ve Görev Dağılımı

Anasayfa » Kurumsal » Yönetim ve Görev Dağılımı

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT (OMÜSEM Müdürü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

05 Nisan 2022 tarihinden itibaren OMÜSEM Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Görev ve Yetkiler

Merkezi temsil eder yönetim kurulunu toplantıya çağırır ve gündemi oluşturur kurula başkanlık eder alınan kararları uygular. Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenler faaliyet raporlarını hazırlar. Yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunar.

Email: kemal.ozkurt@omu.edu.tr. Tel: 0362 312 19 19 / 4643

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YILDIRIM (Müdür Yardımcısı)

Görev ve Yetkiler

Merkez yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulama konusunda OMÜSEM Müdürüne yardımcı olur. Merkeze ulaşan eğitim projelerinin müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirilmesini sağlar. Müdürün katılmadığı toplantılara katılarak gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet eder.

Email: Tel: 0362 312 19 19 / 4641

Doç. Dr. Hasan BULUT (Müdür Yardımcısı)

Email: Tel: 0362 312 19 19 / 4644

Görev ve Yetkiler

Merkez yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulama konusunda OMÜSEM Müdürüne yardımcı olur. Merkeze ulaşan eğitim projelerinin müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirilmesini sağlar. Müdürün katılmadığı toplantılara katılarak gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet eder.

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Recep DEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi)

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans:  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı
Doktora:  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyeliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Tefsir

Email: recep.demir@omu.edu.tr

Doç. Dr. Münir ANIL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyeliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Buğday Unu, Ekmek, Tarhana, Dondurulmuş Hamur

Email: munira@omu.edu.tr


Doç. Dr. İlyas SUCU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Doktora: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyeliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Uzmanlık Alanı: Osmanlı/Türk Modernleşmesi, Kavramlar Sosyolojisi

Email: ilyas.sucu@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Suayip ÇELEMOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Yüksek Lisans:  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Doktora:  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyeliği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Uzmanlık Alanı: Türk-İslam Sanatları Tarihi, Kültürel ve Doğal Miras, Mimarlık Tarihi

Email: safa.celebi@omu.edu.tr

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: