OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

Yönetim ve Yönetim Kurulu

Anasayfa » Kurumsal » Yönetim ve Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT (OMÜSEM Müdürü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

05 Nisan 2022 tarihinden itibaren OMÜSEM Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Görev ve Yetkiler

Merkezi temsil eder yönetim kurulunu toplantıya çağırır ve gündemi oluşturur kurula başkanlık eder alınan kararları uygular. Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenler faaliyet raporlarını hazırlar. Yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunar.

Email: kemal.ozkurt@omu.edu.tr. Tel: 0362 312 19 19 / 4643

Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA (Müdür Yardımcısı)

Görev ve Yetkiler

Merkez yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulama konusunda OMÜSEM Müdürüne yardımcı olur. Merkeze ulaşan eğitim projelerinin müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirilmesini sağlar. Müdürün katılmadığı toplantılara katılarak gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet eder.

Email: afsinahmet.kaya@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 4644

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip ÇELEMOĞLU (Müdür Yardımcısı)

Email: suayip.celemoglu@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 4641

Görev ve Yetkiler

Merkez yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulama konusunda OMÜSEM Müdürüne yardımcı olur. Merkeze ulaşan eğitim projelerinin müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirilmesini sağlar. Müdürün katılmadığı toplantılara katılarak gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet eder.

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT (Müdür)

Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip ÇELEMOĞLU (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Recep DEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Münir ANIL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. İlyas SUCU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: