OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

Yönetim ve Görev Dağılımı

Anasayfa » Kurumsal » Yönetim ve Görev Dağılımı

 

 

1986 yılında Konya’da doğmuştur. Lisans eğitimini; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında 2005-2009 yıllarında almıştır. 2009-2010 yıllarında özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolojik danışman olarak görev yapmış, 2010 yılının Aralık ayında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Aynı programda 2012 yılında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora derecesini “Logoterapiye Dayalı Psikoeğitim Programının Ergenlerin Sağlıklı Bir Kimlik Algısı Oluşturmasına Etkisi” konulu çalışmasıyla 2016 yılında elde etmiştir. 2017 yılında doktorasını tamamlamış olduğu bölümde öğretim üyesi olarak göreve başlamış halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

01 Nisan 2019 tarihinden itibaren OMÜSEM Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Esat ŞANLI OMÜSEM Müdürü

Merkezi temsil eder yönetim kurulunu toplantıya çağırır ve gündemi oluşturur kurula başkanlık eder alınan kararları uygular. Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenler faaliyet raporlarını hazırlar. Yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunar.

Email: esat.sanli@omu.edu.tr Tel: 0362 312 19 19 / 4643

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YILDIRIM (Müdür Yardımcısı)

Email: Tel: 0362 312 19 19 / 4641

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT (Müdür Yardımcısı)

Email: Tel: 0362 312 19 19 / 4644

OMÜSEM Müdür Yardımcısı

Merkez yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulama konusunda OMÜSEM Müdürüne yardımcı olur. Merkeze ulaşan eğitim projelerinin müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirilmesini sağlar. Müdürün katılmadığı toplantılara katılarak gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet eder.

YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Deren Başak AKMAN YEŞİLEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi
Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi
Yrd.Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Email: deren.akman@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Naci MURAT (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı
Yrd.Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Bayesci İstatistik, Yapısal Eşitlik Modelleri

Email: nacimurat@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi
Yrd.Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu
Uzmanlık Alanı: Sağlık Yönetimi

Email: gulpembe.oguzhan@omu.edu.tr

Doç. Dr. Miraç EREN (Yönetim Kurulu Üyesi)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans: Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri
Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri
Yrd.Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uzmanlık Alanı: Nicel Karar Teknikleri

Email: mirac.eren@omu.edu.tr

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: