OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

Kadromuz

Anasayfa » Kurumsal » Kadromuz

 

Akademik Personel
Öğr. Gör. Güncem KURT
Öğr. Gör. Mustafa Selim ALTINIŞIK

İdari Personel
Zühal ÖZDEMİR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Öğr. Gör. Güncem KURT
OMÜSEM Eğitim Koordinatörü
Merkezimizce ön görülen eğitim programlarının planlanmasında yürütülmesinde ve uygulanmasında Üniversite içi ve dışındaki kurum ve kuruluşlar ile doğrudan işbirliğini sağlar. Eğitim programlarının önceliklerinin belirlenmesinde ve Merkezimiz çalışma alanına girebilecek konularda proje üretme ve geliştirmede planlanan programların öngörülen takvim doğrultusunda gerçekleştirir. Merkezimizde planlanan eğitim programları ile ilgili afiş duyuru davetiye vs. gibi materyalleri hazırlar. Eğitim programlarının sonunda katılımcılara verilecek belgeleri düzenler. Eğitim programlarıyla ilgili basına haber metni hazırlar. Merkez amir(leri) olmadığında Merkez personelinin organizasyonunu sağlar. Merkez amir(ler)i tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Mail Adresi: omusem@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 4640

OMÜSEM Ölçme-Değerlendirme-Destek Yetkilisi
Eğitim katılımcılarının yaş eğitim durumu belge alma durumu vs. şeklinde profil istatistiklerini tutar. OMÜSEM faaliyetlerini değerlendirilerek sonuç raporlarını hazırlar. Merkez’in görünürlük faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirir. Merkezin web sayfasını düzenleme ve güncel tutma işlemlerini yerine getirir. Organize edilen eğitimlerde eğitim koordinatörüne destek olur. Merkez amir(ler)i tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Mail Adresi: omusem@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 4640

Zühal ÖZDEMİR
OMÜSEM Tahakkuk-Satın Alma-Taşınır Kayıt Yetkilisi
Merkezin ihtiyacı olan mal ve hizmet satın alma işlerini yapar. Merkeze alınan malzeme ve demirbaşların taşınır kayıt işlemlerini yürütür. Merkez bünyesinde düzenlenen eğitimler sonunda eğitimci katkı payı dağıtımını gerçekleştirir. Telefon faturalarının ödenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Gerektiği zamanlarda sekreterlik işlerine destek olur.

Sekreter**
Merkeze’e gelen ve giden evrakları kayıt eder cevap verilmesi gereken yazışmaları Merkez Müdürü talimatıyla hazırlar dosyalama işlemlerini yürütür personelin izin formlarını düzenler görevden ayrılış ve başlayış yazılarını yazar. Telefon e-mail faks vb. iletişim işlerini yürütür. Yapılacak olan eğitim faaliyetlerinde katılımcılarının kayıt ve kabul işlemlerini yapar. Yönetim kurulu toplantılarının organizasyonunu yapar. Merkez amir(ler)i tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Mail Adresi: omusem@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 4645

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: