OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM Binası Giriş Katı) Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

XIV. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

04.12.2023

UZAKTAN ve YÜZ YÜZE EĞİTİM

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (HADYEK)

DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM)

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UZEM)

• Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 02.04.2019 tarih ve 2019/3 sayılı “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” si esas alınarak hazırlanmıştır.

• Bu eğitim programı;

A Kategorisi – Araştırmacılar: Hayvanlar üzerinde prosedür uygulayanlar

1. Grup: Kemirgenler (fare, sıçan) ve tavşan için düzenlenmiştir.

Eğitimciler:  Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof. Dr. Gülay ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Prof. Dr. Şerife TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. Şinasi UMUR, Prof. Dr. Süleyman Sırrı BİLGE, Prof. Dr. Yüksel TERZİ, Prof. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Buğra GENÇ, Doç. Dr. Enes ATMACA, Doç. Dr. Leman TOMAK, Doç. Dr. Gökhan ARSLAN, Doç. Dr. Ali Tümay GÜRLER, Doç. Dr. Tuğrul ERTUĞRUL, Doç. Dr. Emre ÖZAN, Arş. Gör. Dr. Efe KARACA, Arş. Gör. Dr. B. Deniz ERSOY, Arş. Gör. Elif BAĞATIR, Arş. Gör. Melis GÖL, Arş. Gör. Zeyno NUHOĞLU ÖZTÜRK, Arş. Gör. Nurcan DELİCE, Öğr. Gör. Musa ŞAHİN, Vet. Hek. Hakan FİDANBOY

Teorik dersler elektronik ortamda verilecek olup (asenkron), katılımcıların %80 devam zorunluluğunu sağlayıp,  sağlayamadığının tespiti için derslerde kalış süreleri kayıt altına alınıp, raporlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna iletilecektir.

Teorik Eğitim Tarihi: 08-18 Ocak 2024 (11 gün)

 • Katılımcılar, online kayıt sırasında uygulama grubunu seçecek olup, sonrasında grup değişikliği mümkün olmayacaktır. Lütfen seçmiş olduğunuz tarihin karşısındaki linki tıklayarak formu doldurunuz.

Uygulama Eğitimleri Tarihi:

1. Grup için 22-26 Ocak 2024 (5 gün)

2. Grup için 29 Ocak -02 Şubat 2024 (5 gün)

3. Grup için 05-09 Şubat 2024 (5 gün)

Uygulama Yeri: OMÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM)

                            Kurupelit Kampüsü  Atakum/SAMSUN                                                                             

Sınav Tarihleri:

Teorik dersler sınavı: 19 Ocak 2024 Cuma günü saat: 14.00’te yüz yüze olarak yapılacaktır.

Mustafa Güneşdoğdu Anfi Bloğu (Veteriner Fakültesi Karşısı) Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

Teorik sınavdan başarısız olanlar katılımcılar için:

                20 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te telafi sınavı yapılacaktır.

Uygulama dersleri sınavı: 

1. Grup için 26 Ocak 2024

2. Grup için 02 Şubat 2024

3. Grup için 09 Şubat 2024 Cuma günlerinde saat 13.30’da yapılacaktır.

Sınavda Başarısız olan katılımcılar bir sonraki grup için yapılan sınava katılabileceklerdir.

3. Gruptan başarısız olan katılımcılar için uygulama sınav tarihi:

12 Şubat 2024 Pazartesi günü,  saat: 13.30

Süre: 75 saat/ 40 saat teorik, 35 saat uygulama

Uygulama Eğitimi Saat: 08.30-17.20

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma

Kesin Kayıt Tarihi: 02-03 Ocak 2024

Bireysel Katılım Ücreti: 3.500-TL (KDV dahil)                                                        

İrtibat Telefonları: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 02.04.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan bu eğitim programı ile araştırmacıların, alacakları teorik ve uygulamalı eğitimle farkındalıklarının ve yeterliliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

İçerik:

1-Hayvan deneyleri mevzuatı* 1T

2-Hayvan deneyleri etiği ve 3R* 2T

3-Hayvan davranışı ve refahı* 2T

4-Deney hayvanlarının karşılaştırmalı anatomisi 2T, 2U

5-Deney hayvanlarının fizyolojisi 1T, 1U

6-Deney hayvanlarının histolojisi 1T, 1U

7-Deney hayvanlarının biyokimyası 1T

8-Kan ve örnek alma teknikleri 1T, 4U

9-Tutuş teknikleri 1T, 4U

10-İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri 1T, 4U

11-Anestezi teknikleri 1T, 2U

12-Ötanazi teknikleri 1T, 2U

13-Ağrı, sıkıntı ve insani sonlandırma noktalarının belirlenmesi 1T

14-Laboratuvar işleyişi (temizlik, güvenlik)* 2T, 1U

15-Hayvan tesis/ ünitelerinde iş sağlığı ve güvenliği* 1T

16-Deney hayvanlarının beslenmesi 2T

17-Hayvan hastalıkları 3T, 2U

a) Mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik, mikolojik

b) Klinik dışa vurumlar

c) Sağlık tarama programları

18-Biyoistatistik* 4T

19-Standardizasyon 2T

a) Genetik standardizasyon

b) Mikrobiyolojik standardizasyon

c) Bakım-barındırma

d) Araştırma

20-Hayvan deneyi modeli kavramı ve spesifik deney modelleri 2T, 2U

21-Hayvan deneylerinin tasarlanması* 2T, 4U

22-Temel cerrahi 2T, 4U

23-Deney hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi ve barındırılması 2T, 2U

24-Alternatif yöntemler* 2T

40 T, 35 U

T: Teorik

U: Uygulama

*: Hayvan grubuna özgü olmayan dersler

Ön Koşullar: Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için en az lisans mezunu olmak. Tıp Fakültesi 5. -6. sınıf öğrencisi veya mezunu olmak. Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 5. sınıf öğrencisi veya mezunu olmak.

Kimler Katılabilir:

 • Deney hayvanlarıyla çalışacak olan Öğretim Üyeleri,  Araştırma Görevlileri, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık öğrencileri
 • Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları
 • Tıp Fakültesi Mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları, Spor Bilimleri Fakültesi mezunları
 • Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları
 • Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencileri
 •  Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 5. sınıf öğrencileri
 • Programa katılmak isteyen katılımcıların, sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için sertifika programı ücretini, programın adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir.

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 1479

Hesap Numarası: 97683283-5021

IBAN: TR 500001001479976832835021

 • Sertifika programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya sertifika programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.
 • Kontenjan 90 kişidir.
 • Deney hayvanı kullanıcıları, Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test gayesiyle işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 3 kategoride verilir.
 • Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında toplam teorik ve uygulama derslerinin her birinin % 80’ine devam etmek mecburidir.
 • Uygulama eğitimi sırasında bir eğitmen aynı anda en fazla 10 öğrenciye eğitim verebilir.
 • Kurs sonu değerlendirmesi iki aşamada yapılır. Bu değerlendirmede teorik sınav % 50, uygulama sınavı % 50 ağırlıktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için teorik ve uygulama sınavlarından belirtilen yüzdeler dikkate alınarak 100 üzerinden en az 70 puan almaları gereklidir. Sınavda başarısız olan kursiyerler için ikinci sınav düzenlenir. İkinci sınavda da başarısız olan kursiyerlerin eğitim programına yeniden katılım sağlamaları gereklidir.
 • Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” verilir. Bu sertifikalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan veri tabanı üzerinden oluşturulacaktır. Sertifikada aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:
 •                 Katılımcının adı, soyadı,
 • TC Kimlik Numarası (yabancı uyruklu ise pasaport numarası),
 •                 Sertifika eğitiminin alındığı HADYEK bilgileri,
 •                 Sertifikanın kategorisi,
 •                 Eğitimin yeri ve tarihi,
 •                 Eğitim içeriği (alınan dersler ve saatleri),
 •                 Sertifikanın geçerli olduğu hayvan grubu.
 • Bu sertifika, yerel etik kurul başkanı ile üniversitelerde rektör, diğer kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici tarafından imzalanır.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

 • OMÜSEM Kayıt Formu
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans Diploma Fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Belirtilen bölümlerde okuyan öğrenciler için)
 • Banka Dekontu

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM Binası Giriş Katı)     

                              Kurupelit Kampüsü 

                                        Atakum / SAMSUN

Uygulama Dersleri Eğitim Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve                                                                       Araştırma Merkezi (DEHAM) Kurupelit Kampüsü  

                                                                                                                                    Atakum / SAMSUN

Ön Kayıt Formları için Aşağıdaki Bağlantılara Tıklayınız…

1. Grup için Ön Kayıt Formu

2. Grup için Ön Kayıt Formu

3. Grup için Ön Kayıt Formu

Yedek Grup Ön Kayıt Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: