OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM Binası Giriş Katı) Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

SAĞLIK BİLİMLERİNDE SPSS UYGULAMALI VERİ ANALİZİ EĞİTİM PROGRAMI

07.02.2024

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ

Tarihi: 16-17 Mart 2024 (Cumartesi-Pazar)

Süre: 2 gün / 10 saat

Saat: 09:00-14:45

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba

Eğitim Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı

Kesin Kayıt Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe

Bireysel Katılım Ücreti: 2.000-TL (KDV dahil)

İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Bu eğitim programı istatistiksel bir paket program olan SPSS’e verilerin girilmesi, sağlık bilimlerinde kullanılan uygun istatistiksel analize karar verilmesi, söz konusu analizin gerçekleştirilmesi, sonuçların yorumlanması ve raporlanması süreçlerini aşamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim programının katılımcıları, kendi akademik çalışmalarındaki temel istatistiksel analizleri herhangi bir yardım almaksızın gerçekleştirebileceklerdir. Eğitim programı; tüm sağlık alanlarından araştırmacılara temel istatistiksel bilgilerini arttırma ve analizlerini gerçekleştirme imkânı sunmayı amaçlamaktadır.

İçerik: 

• Temel bilgiler

• SPSS menü ve araç çubukları  

• Değişkenleri tanımlama     

• Veri girişi yapma

• Betimsel istatistik 

• Grafik ve görselleştirme   

• Parametrik testler      

• Pearson korelasyon testi ve yorumlama

• t testi ve yorumlama    

• ANOVA testi ve yorumlama    

• Parametrik olmayan testler

• Spearman testi ve yorumlama  

• Mann Whitney U testi ve yorumlama

• Kruskal Wallis testi ve yorumlama   

• Regresyon      

• Kategorik veri analizi

• Tarama testleri

• Sağkalım analizi

• ROC analizi

• Güvenilirlik analizi

• Power ve örnek büyüklüğü

Ön Koşul: İstatistik ve bilgisayar konusunda bilgili olmak.  

Kimler Katılabilir: 

•Konuya ilgi duyan lisans öğrencileri

•Lisansüstü öğrenciler

•Akademisyenler

•Araştırmacılar

  • Programa katılmak isteyen katılımcıların, sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
  • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini, eğitim programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 1479

Hesap Numarası: 97683283-5021

IBAN: TR 500001001479976832835021

  • Eğitim programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya eğitim programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

•OMÜSEM Kayıt Formu 

•Banka Dekontu

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

  • Eğitim programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “OMÜSEM Katılım Belgesi” verilecektir. 

Sağlık Bilimlerinde Spss Uygulamalı Veri Analizi Eğitim Programı Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız…

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: