OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM Binası Giriş Katı) Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KURSU (Ocak-Şubat 2024)

21.12.2023

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (OMÜ-İŞSAM)

Eğitimciler: Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA, Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER, Prof. Dr. Şennur DABAK, 

                      Prof. Dr. Nevzat BEYAZIT, Doç. Dr. Varol KOÇ, Doç. Dr. Hatice Duygu ÖZER, 

                      Öğr. Gör. Selçuk SİNCAR, Müh. Yüksel KURT, Müh. Ayşe Ünsal KIRAN

Tarihi: 17 Ocak 2024 – 23 Şubat 2024

             17 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024  (Asenkron-Uzaktan Eğitim)

             01 Şubat 2024 – 15 Şubat 2024 (Yüz Yüze Eğitim)

             19 Şubat 2024 – 23 Şubat 2024 (Staj –Uygulama)

Süre: 220 saat (180 saatlik teorik eğitimin 81 saati asenkron uzaktan eğitim +99 saat yüz yüze eğitim ve 40 saatlik uygulama eğitiminden (staj) oluşmaktadır.)

Saat: Sabah grupları: 09.00-15.00 / Akşam Grupları: 15.00-21.00 (Yüz Yüze Eğitim) 

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2024   

Kesin Kayıt Tarihleri: 08-09 Ocak 2024   

Bireysel Katılım Ücreti: 7.000-TL (KDV dahil) 

Eğitim ücret ödemesi, peşin olarak kesin kayıt esnasında ya da 2 taksit olarak tabloda belirtilen tarihlerde

yapılabilecektir.

Taksit SayısıÖdeme TarihleriTaksit Tutarı
1. Taksit:08-09 Ocak 20243.500-TL
2. Taksit:15-16 Şubat 20243.500-TL

İrtibat Telefonları: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Bu eğitimin amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara temel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal risk etmenleri hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

İçerik: C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi kapsamında; işyerlerinde çalışanların karşı karşıya kalabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal risk faktörleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler, risk analizi ve acil durum eylem planı, yangın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş hijyeni, ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği, elektrik ile çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konular yer almaktadır.

Kimler Katılabilir: 

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunları 
 • Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları 
 • Teknik öğretmenler 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı mezunları

Ön Koşullar:

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak
 • Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunu olmak
 • Teknik öğretmenlik bölümü mezunu olmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı mezunu olmak
 • Programa katılmak isteyen katılımcıların, sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini, programın adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 1479

Hesap Numarası: 97683283-5021

IBAN: TR 500001001479976832835021

 • Programa kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

Başvuru dilekçesi: Başvuru dilekçesi için tıklayınız!

Dilekçedeki bilgiler, sizinle iletişime geçmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanılacağından istenen tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak doldurunuz ve imzalayınız. 

• Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi:

Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin ıslak imzalı noter onaylı veya mezun olunan okul onaylı sureti ya da E devlet mezuniyet belgesi (Pdf formatında) geçerli olacaktır.

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Nüfus Kayıt Örneği

• Eğitim Ücret Dekontu 

• OMÜSEM Kayıt Formu

 (Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

 • Uzaktan Eğitimde % 90 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında bütün derslerin içeriğinin tamamlanması zorunludur. Uzaktan eğitimin 81 saat’lik kısmı eş zamansız (asenkron) olup, belirtilen tarih aralığında istenilen zamanda yapılabilir. 99 saat’lik kısmı yüz yüze olarak OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bildirilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir. Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır.
 • Uygulama Eğitimi;

Uygulama Eğitimi (staj) (40 saat), teorik eğitimin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. Uygulama Eğitimine %100 devam zorunludur.

 • Sınıflardaki katılımcı sayısı en fazla 25 kişidir.
 • Toplamda 220 saatlik temel eğitimi başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından düzenlenen uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır. Yılda iki kez düzenlenen ve 50 sorunun sorulduğu İSG sınavında, 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri başarı puanını elde edenler ÇSGB tarafından düzenlenen C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını alarak “İş Güvenliği Uzmanı” unvanına sahip olur.
 • Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, eğitim katılım belgesi düzenlenir.

Başvuru Adresi: OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM Binası Giriş Katı) Kurupelit Kampüsü 

                                                                                                                              Atakum/ SAMSUN

Eğitim Yeri: OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurupelit Kampüsü 

                                                                                               Atakum/ SAMSUN

Ayrıntılı bilgi için: 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız!

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği için tıklayınız!

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu (Ocak-Şubat 2024) Başvuru dilekçesi için tıklayınız!
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu (Ocak-Şubat 2024) Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız!

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: