OMÜ Kurupelit Kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi (UZEM Binası Giriş Katı) Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE

G-POWER UYGULAMALI GÜÇ VE ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ HESAPLAMA EĞİTİM PROGRAMI

07.02.2024

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitimci: Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ

Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi

Süre: 1 gün / 5 saat

Saat: 09:00-14:45

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba

Eğitim Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı

Kesin Kayıt Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe

Bireysel Katılım Ücreti: 1.000-TL (KDV dahil)

İrtibat Telefonu: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 46 45

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Bu eğitim programı katılımcılara eğitim içeriğinde yer alan G-POWER programı ile uygulamalı olarak örneklem, güç ve etki büyüklüğü hesaplamalarının öğretilmesini amaçlamaktadır.

İçerik: 

•Güç analizinin temel prensipleri

•G-Power programında güç analizi

•Örneklerle güç analizi

I.Gereğinden küçük örnekle çalışmak (düşük güce sahip çalışma yapma riski)

II.Gereğinden büyük örnekle çalışmak (klinik olarak anlamlı olmayan bir uygulamanın istatistiksel olarak anlamlı sonuçlanması riski)

Örnek genişliği belirlenmesine etkisi olan faktörler:

i.İncelenen değişkenin tipi: (nitel / nicel/…) örnek genişliği belirleme şeklini değiştirir

ii.Deneme planı: (önce/sonra, bağımsız iki grup,…)

iii. I. Tip hata miktarı

iv. II. Tip hata miktarı

v. Etki büyüklüğü

•Klinik olarak anlamlı farklılığın ortaya konması için ilgilenilen sonuç değişkenine göre iki ortalama ya da iki oran arasındaki beklenen farklılıktır.

Ön Koşul: İstatistik ve bilgisayar konusunda bilgili olmak.  

Kimler Katılabilir: 

1-Konuya ilgi duyan lisans öğrencileri

2-Lisansüstü öğrenciler

3-Akademisyenler

4-Araştırmacılar 

  • Programa katılmak isteyen katılımcıların, sem.omu.edu.tr adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
  • Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların, kesin kayıt için eğitim ücretini, eğitim programının adını yazarak ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

Alıcı Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 1479

Hesap Numarası: 97683283-5021

IBAN: TR 500001001479976832835021

  • Eğitim programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya eğitim programıyla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez.

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

•OMÜSEM Kayıt Formu 

•Banka Dekontu

(Dekontun ve OMÜSEM Kayıt Formunun kesin kayıt işlemi sırasında  omusem@omu.edu.tr  adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

  • Eğitim programı sonunda, %80 devam şartını sağlayan katılımcılara “OMÜSEM Katılım Belgesi” verilecektir. 

G-Power Uygulamalı Güç Ve Örnek Büyüklüğü Hesaplama Eğitim Programı (Mart 2024) Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız…

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: