Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi,Türkiye Üniversiteler Sürekli
Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM)
üyesidir
Etkinlikler